recenzovaný článek
Dlouhá, Marie

Kdy je třeba říci dost: Když etická dilemata ve feministickém výzkumu překročí určitou mez