kapitola v konferenčním sborníku
Nešpor, Zdeněk R. 2008. „Klášter jako sociologické téma. Řeholní společenství z hlediska sociologie (náboženství).“ Pp. 19-35 in Čornějová, Ivana, Hedvika Kuchařová, Kateřina Valentová (eds.). Locus pietatis et vitae. Praha: UK a Scriptorium. ISBN 978-80-86197-39-5.

Studie popisuje a analyzuje sociologické přístupy ke klášterům a řeholnímu životu a ukazuje jejich silné i slabé stránky.

Sdílejte tuto stránku