recenzovaný článek
Dvořáčková, Jana

Knowledge is power: Studium MBA v perspektivě Bourdieuho teorie kapitálů