recenzovaný článek
Vinopal, Jiří. 2006. „Kognitivní aspekty sledování citlivých témat v rámci bezpečnostního výzkumu.“ Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica: Studia Sociologica 14 (1): 113-133. ISSN 0567-8293.

Text se věnuje problematice zkoumání citlivých témat a otázek v kontextu bezpečnostního výzkumu. Konceptuální rámec je tvořen základními modely kognitivních přístupů k procesu zodpovídání otázky v rámci standardizovaného dotazování.

Left

Témata: 
metodologie výzkumu
sociologická data
Sdílejte tuto stránku