odborná kniha / monografie
Tomáš Kostelecký, Renáta Mikešová, Markéta Poláková, Daniel Čermák, Josef Bernard, Martin Šimon. 2014. Koho volí Vaši sousedé? Prostorové vzorce volebního chování na území Česka od roku 1920 do roku 2006, jejich změny a možné příčiny. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 173 s. ISBN 978-80-7419-166-4.

Kniha systematicky analyzuje prostorové vzorce výsledků parlamentních voleb na území Česka v meziválečném období a v období 1992 až 2006. Autoři sledují jak změny prostorových vzorců volebního chování voličů v čase, tak jejich souvislosti se vzorci socio-ekonomických a demografických charakteristik populace. Kladou si otázku, zda regionální odlišnosti volebních výsledků jsou pouhým odrazem skutečnosti, že v různých regionech žijí lidé s různým vzděláním, profesí, religiozitou či etnickou příslušností, nebo jsou ve hře ještě další faktory. Hledají odpověď na otázku, zda u některých regionů lze hovořit o regionálně/lokálně specifickém volebním chování, které má tendenci se opakovat v řadě po sobě jdoucích voleb. Vzhledem k tomu, že se v českém kontextu jednotlivé politické strany relativně rychle mění, pracuje kniha s konceptem stranických rodin, tedy skupin stran vzájemně si blízkých svou politickou ideologií. Autoři se soustřeďují více na podporu politických ideologií voliči než na hlasování pro jednotlivé konkrétní strany, kniha je tak spíše o voličích než o politických stranách. To umožňuje zkoumat prostorové vzorce politického chování i v případech, kdy dochází ke změnám na úrovni jednotlivých politických stran (např. rozdělení strany, slučování stran, zakládání nových stran, zánik etablovaných stran apod.). Soustředění na typy stran místo na jednotlivé konkrétní strany rovněž umožnilo hledat souvislosti mezi volebními výsledky a strukturou obyvatelstva v obecnější rovině, při současném potlačení vlivu, jaký na rozhodování voličů konkrétních stran má efekt popularity jednotlivých kandidátů.

Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0239433

Cena: 399 CZK

Kde zakoupit knihu? Sociologické nakladatelství SLON

Sdílejte tuto stránku