kapitola v konferenčním sborníku
Pivarč, Jakub. 2015. „Koncept kvality života u osob s mentálním postižením.“ Pp. 1287 – 1295. Reviewed Proceedings of the Interdisciplinary Scientific International Conference for PhD students and assistants. Hradec Králové: QUAERE. ISBN 978-80-87952-10-8.

Osoby s mentálním postižením tvoří skupinu zdravotně postižených, která je ve vysoké míře ohrožena sociálním vyloučením, tedy exkluzí, segregací a marginalizací. Jejich participace na dění v majoritní společnosti je ztížena z různých důvodů, například i proto, že jejich potřeby jsou často saturovány v nevyhovujícím ústavním prostředí, spíše než v přirozeném prostředí komunity. Příspěvek v teoretické rovině pojednává o aktuálně diskutované problematice deinstitucionalizace a o konceptu kvality života u osob s mentálním postižením. Deinstitucionalizace je vnímána jako proces nahrazování segregujících pobytových forem (typu ústavu), které odporují současným principům inkluze a cílům sociální politiky vyspělých demokratických států. Ve článku je rovněž nastíněna historická linie vývoje deinstitucionalizace, vymezen pojem kvalita života a diskutovány jsou i jednotlivé domény tohoto konceptu.

Left

Témata: 
důvěra/sociální koheze
mezilidské vztahy
péče
Sdílejte tuto stránku