kapitola v knize / monografii
Sedláčková, Markéta, Jiří Šafr. 2008. „Koncept sociální koheze, důvěry a sociálního kapitálu v sociologii.“ Pp. 309-353 in Šubrt, Jiří a kol. Soudobá sociologie II. Teorie sociálního jednání a sociální struktury. Praha: Karolinum. 394 s. ISBN 9788024614137.

V kapitole jsou představeny soudobé konceptualizace, teoretická východiska a modely týkající se problematiky sociálních vazeb, koheze, důvěry a sociálního kapitálu (Bourdieu, Coleman, Putnam, Lin, Halpern).

Left

Témata: 
důvěra/sociální koheze
Sdílejte tuto stránku