kapitola v knize / monografii
Nešpor, Zdeněk R. 2014. „Konceptualizace obecné antropologie v českém akademickém prostředí.“ 251-260 Jan Horský – Linda Hroníková – Marco Stella a kol. Natura et cultura I. Antropologická bádání mezi empirií a interpretací. Praha: Togga. ISBN 978-80-7476-056-3.

Left

Témata: 
dějiny sociologie
Sdílejte tuto stránku