kapitola v knize / monografii
Šafr, Jiří, Markéta Sedláčková. 2005. „Koncepty a indikátory sociální koheze - východiska empirických výzkumů.“ Pp. 16-35 in Musil, Jiří. Pojetí sociální soudržnosti v soudobé sociologii a politologii. (Studie CESES (Analytik, Teoretik)). Praha: UK FSV CESES. ISBN 1801-1640.

V této stati jsou diskutována různá sociologická pojetí sociální koheze a jí blízký koncept sociálního kapitálu. Poukazujeme na různost čistě sociologického (vědeckého) a praktického sociopolitického diskursu, prvnímu přisuzujeme pojem koheze, druhému soudržnost. Speciální pozornost věnujeme tomu, jak je v soudobých empirických výzkumech koheze konceptualizována a operacionalizována na měřitelné indikátory.

Sdílejte tuto stránku