kapitola v konferenčním sborníku
Vinopal, Jiří. 2004. „Konstrukce kvótních znaků 'region' a 'velikostní skupina obce'.“ Pp. 173-182 in Škodová, Markéta (ed.). Česko-slovenské sociologické dny. Sborník z konference. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

Příspěvek je věnovaný problematice kvótního výběru a zejména konstrukci kvótních znaků „region“ a „velikostní skupina obce“, které se Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) v současné době věnuje ve snaze o zkvalitnění výběrového procesu a inovaci tazatelské sítě.

Left

Témata: 
metodologie výzkumu
regiony
Sdílejte tuto stránku