kapitola v knize / monografii
Řeháková, Blanka. 2006. „Kontakty s příbuznými a jejich místo v osobní sociální síti.“ Pp. 204-225 in Hamplová, Dana, Petra Šalamounová, Gabriela Šamanová (eds.). Životní cyklus. Sociologické a demografické perspektivy. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 307 s. ISBN 80-7330-082-6.

V příspěvku jsou analyzována a interpretována data o kontaktech s příbuznými a o jejich místě v osobní sociální síti, která byla získána z výzkumu Sociální sítě (ISSP 2001). Speciálně jde o kontakty a poskytování pomoci mezi rodiči a dětmi, mezi sourozenci, ale i mezi vzdálenějšími příbuznými.

 

 

Součást publikace: 
2006
Hamplová, Dana, Petra Šalamounová, Gabriela Šamanová (eds.)

Left

Témata: 
hodnotové orientace
mezigenerační vztahy
mezilidské vztahy
rodina
Sdílejte tuto stránku