popularizační článek
Krejčí, Jindřich

Kontinuální šetření stranických preferencí v České republice