kapitola v knize / monografii
Uhde, Zuzana. 2006. „Kořeny genderové nespravedlnosti: kritický přístup.“ Pp. 13-24 in Křížková, Alena, Hana Maříková, Zuzana Uhde (eds.). Sexualizovaná realita pracovních vztahů. Analýza sexuálního obtěžování v České republice. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 156 s. ISBN 80-7330-090-7.

Úvodní kapitola knihy zasazuje sexuální obtěžování a obtěžování z důvodu pohlaví do konceptuálního rámce teorií spravedlnosti a teoretických genderových přístupů k nerovnostem ve společnosti. Pozornost je dále věnována genderové diskriminaci na trhu práce a otázce nerovného rozdělení symbolické moci mezi muži a ženami, která je pro pochopení problematiky obtěžování důležitá. Sexuální obtěžování je zasazeno do širších institucionálních souvislostí, kterými je ve společnosti legitimizováno a vůbec umožňováno. Zároveň je ovšem možné nahlížet na sexuální obtěžování jako na faktor udržující stávající status quo společenských vztahů, neboť potvrzuje jak ekonomickou nerovnost žen a mužů, tak symbolickou nadvládu mužů nad ženami.

 

Součást publikace: 
Sdílejte tuto stránku