jiná publikace
Bašná, Kristýna, Radim Bureš, Dalibor Fadrný, Jaroslava Pospíšilová. 2023. „Korupce ve vybraných sektorech v české republice a možnosti jejího snížení.“ ISBN 978-80-7330-416-4. (výzkumná zpráva)

Souhrnná výzkumná zpráva obsahuje popis projektu, jeho metodologii a analýzu výsledků výzkumu přímé a nepřímé zkušenosti s korupcí v různých sektorech České republiky. Zaměřuje se na sektory školství a vědy, zdravotnictví, sportu, veřejných zakázek, exekucí a stavebního a územního řízení, v každém sektoru popisuje stav a formy korupce a nabízí doporučení pro zlepšení situace s korupcí. Souhrnná výzkumná zpráva také obsahuje popis metodiky měření korupce a konkrétní doporučení pro replikaci tohoto výzkumu.

Sdílejte tuto stránku