kapitola v knize / monografii
Uhde, Zuzana. 2008. „Kritická rekonstrukce diskuse: evropská versus česká politika péče.“ Pp. 149-158 in Křížková, Alena, Radka Dudová, Hana Hašková, Hana Maříková, Zuzana Uhde (eds.). Práce a péče. Proměny "rodičovské" v České republice a kontext rodinné politiky Evropské unie. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 163 s. ISBN 978-80-86429-94-6.

Závěrečná kapitola knihy systematicky uzavírá diskusi ohledně přístupu k politice péče, respektive rodinné politice v České republice s odkazem na kontext směřování Evropské unie. Na pozadí aktuálních analýz současného paradoxního společenského vývoje a feministických analýz kriticky analyzuje negativní momenty současného uspořádání, na jejichž základě navrhuje možný směr dalších úvah ohledně společenské organizace péče.

 

Součást publikace: 
2008
Křížková, Alena, Radka Dudová, Hana Hašková, Hana Maříková, Zuzana Uhde (eds.)

Left

Oddělení: 
Témata: 
EU
gender
péče
rodičovství
veřejná politika
Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy