Stáhnout PDF (73.68725 MB)
kapitola v knize / monografii
Nešpor, Zdeněk R.

Kvalitativní sociologické studium současné české religiozity

Nešpor, Zdeněk R. 2004. „Kvalitativní sociologické studium současné české religiozity.“ Pp. 11-20 in Nešpor, Zdeněk R. (ed.). Jaká víra? Současná česká religiozita/spiritualita v pohledu kvalitativní sociologie náboženství. Sociologické studie / Sociological Studies 04:05. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 115 s. ISBN 80-7330-061-3.

Autor charakterizuje současnou českou sociologii náboženství, pro níž je sice typická účast na mezinárodních kvantitativních výzkumech i vlastní výzkumy tohoto typu, avšak v níž až na výjimky absentují kvalitativní výzkumy. Ukazuje historické a institucionální příčiny tohoto stavu.

Left

Oddělení: 
Témata: 
náboženství a religiozita