impaktovaný článek
Fialová, Kamila, Martina Mysíková. 2009. „Labour Market Participation: The Impact of Social Benefits in the Czech Republic and Selected European Countries.“ Prague Economic Papers 18 (3): 235-250. ISSN 1210-0455. Dostupné z: http://www.vse.cz/pep/352.

The paper aims to quantify the impact of social benefits on labor market participation in the Czech Republic and provides the comparison with selected European countries. It applies the logistic regression to estimate the probability of labor market participation depending on social benefits related to net wage of the individuals. Our results indicate that the work disincentives via social benefits exist in most of included countries and they proved to be relatively strong in the Czech Republic.

Článek se snaží kvantifikovat vliv sociálních dávek na participaci na trhu práce v České republice a srovnává výsledky s vybranými evropskými zeměmi. K odhadu pravděpodobnosti participace na trhu v závislosti na poměru sociálních dávek ke mzdě jednotlivců je použita logistická regrese. Výsledky ukazují, že sociální dávky odrazují od pracovní aktivity ve většině ze zahrnutých zemí, v České republice se tento vliv prokázal poměrně silný.

Sdílejte tuto stránku