kapitola v knize / monografii
Mansfeldová, Zdenka, Petra Rakušanová. 2008. „Legislative Budgeting in the Czech Republic.“ Pp. 279-291 in Stapenhurst, Rick, Riccardo Pelizzo, David M. Olson, Lisa von Trapp (eds.). Legislative Oversight and Budgeting. A World Perspective. Washington D.C: The World Bank. 342 s. ISBN 978-0-8213-7611-9.

Kniha je věnována jedné ze tří základních funkcí parlamentu, a to funkci kontrolní. Ukazuje realizaci této funkce na příkladu státního rozpočtu. Kapitola pak analyzuje specifika přípravy, vyjednávání a schvalování státního rozpočtu v České republice. Tato zákonná norma se vyznačuje určitými zvláštnosti ve srovnání s běžným legislativním procesem. Kapitola analyzuje jednotlivá stadia přípravy zákona o rozpočtu a roli parlamentu v tomto procesu.

 

Left

Oddělení: 
Témata: 
politika (a postoje k politice)
Sdílejte tuto stránku