kapitola v knize / monografii
Linek, Lukáš, Zdenka Mansfeldová. 2009. „Legislativní proces a činnost parlamentu.“ Pp. 55-77 in Mansfeldová, Zdenka, Lukáš Linek (eds.). Český parlament ve druhé dekádě demokratického vývoje. Sociologické studie / Sociological Studies 09:8. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 160 s. ISBN 978-80-7330-171-2.

Kapitola popisuje legislativní proces, a to jak v obecné rovině z hlediska jednotlivých politických institucí, tak z hlediska toho, jak probíhá projednávání zákonů v Poslanecké sněmovně a Senátu. Následně analyzuje organizaci a činnost Sněmovny v obecné rovině a ohledně schvalování zákonů, kdy se zaměřujeme na postavení vlády v legislativním procesu a vztah obou komor.

Součást publikace: 

Left

Oddělení: 
Témata: 
politika (a postoje k politice)
Sdílejte tuto stránku