recenzovaný článek
Vlachová, Klára. 2001. „Legitimita demokracie a důvěra v instituce v České republice.“ Sociální studia 6: 23-45. ISSN 1214-813X.

Stať pojednává o legitimitě demokracie a jejím vztahu s důvěrou v politické instituce v České republice. Autorka rozlišuje podporu demokracie jako formy vládnutí a spokojenost s vývojem demokracie v určité zemi a hledá faktory, na nichž obojí závisí. Jako vysvětlující faktory testuje v prvé řadě důvěru v instituce, dále pak politickou kulturu a osobnostní charakteristiky.

Left

Témata: 
důvěra/sociální koheze
občanská společnost
Sdílejte tuto stránku