recenzovaný článek
Nešpor, Zdeněk R. 2007. „Leopold Pospíšil: Empirická kritika marxismu.“ Lidé města / Urban People 9 (2-3): 39-63. ISSN 1212-8112.

Vědecká edice studie českého exilového antropologa o náboženských aspektech marxismu s rozsáhlým úvodem analyzujícím život a dílo autora.

 

Sdílejte tuto stránku