kapitola v knize / monografii
Nešpor, Zdeněk R. 2012. „‘Lepší, jasnější a rozumnější názor na život’ – žeh. Kremační hnutí v českých zemích na konci 19. a v první polovině 20. století.“ Pp. 313-326 in Havelka, Miloš a kol. Víra, kultura a společnost. Náboženské kultury v českých zemích 19. a 20. století. Černý Kostelec: Pavel Mervart. 524 s. ISBN 978-80-7465-053-6.

Kolektivní monografie Víra, kultura a společnost je jedním z výstupů mezinárodního badatelského projektu zaměřeného na výzkum náboženských kultur v Evropě 19. a 20. století. Prostřednictvím jednotlivých případových studií se kniha dotýká důležitých procesů, zejména modernizace a demokratizace společnosti a sekularizace a pluralizace náboženství, přičemž poukazuje na jejich vzájemný vztah. Publikace je rozdělena do čtyř oddílů, v nichž autorský kolektiv dané téma rozvíjí v několika základních perspektivách. Jednotícím prvkem celé knihy však zůstává vymezení analytického potenciálu konceptu náboženských kultur.

Left

Témata: 
náboženství a religiozita
Sdílejte tuto stránku