recenzovaný článek
Nešpor, Zdeněk R.

Lid časopisů. Časopisy českých evangelíků jako zdroj jejich sociokulturního významu