recenzovaný článek
Nešpor, Zdeněk R. 2008. „Lidová náboženská četba na prahu 21. století.“ Český lid. Etnologický časopis 95 (3): 225-249. ISSN 0009-0794.

Studie analyzuje charakter a zdroje současné nejprodávanější duchovní literatury a jejích čtenářů v České republice. Zároveň přináší případovou studii pražského duchovního knihkupectví, které je srovnáváno s pěti dalšími českými prodejnami tohoto typu a s výsledky podobně zaměřených studií v západní Evropě.

 

Sdílejte tuto stránku