recenzovaný článek
Linek, Lukáš, Štěpán Pecháček. 2007. „Low Membership in Czech Political Parties: Party Strategy or Structural Determinants?“ Journal of Communist Studies and Transitional Politics 23 (2): 259-275. ISSN 1352-3279.

Politické strany v postkomunistických státech jsou považovány především za organizace, jež se zaměřují na volby a neorientují se na výstavbu stranické organizace. Na základě detailního výzkumu v České republice argumentujeme, že politické strany operují v prostředí, jež je nepřátelské vůči organizovanému stranictví, a proto upravují své organizační strategie tak, aby učinily členství více atraktivní. A to přesto, že zakoušejí permanentní pokles počtu členů nebo jejich stagnaci. Hlavní bariéry spočívají v psychologických bariérách ve veřejnosti.

 

Left

Oddělení: 
Témata: 
politika (a postoje k politice)
volby (a volební výzkumy)
Sdílejte tuto stránku