odborná kniha / monografie
Just, Jiří, Zdeněk R. Nešpor, Ondřej Matějka et al. 2009. Luteráni v českých zemích v proměnách staletí. Praha: Lutherova společnost. 396 s. ISBN 978-80-903632-8-1.

Luterské církve dnes tvoří významnou součást celosvětové ekumény. Původní reformační hnutí, které započalo ve Vitemberku vystoupením zbožného augustiniánského mnicha Martina Luthera a v následujících desetiletích a staletích pronikavým způsobem proměnilo život společenství lidu Kristova, našlo ohlas také v Čechách a na Moravě. Přestože se zde nikdy nestalo dominantním jeve, v určitých dějinných obdobích výrazně ovlivňovalo konfesní a kulturní klima zemí v srdci Evropy. Předkládaná publikace se pokouší přiblížit dějinné zvraty, jimiž stoupenci učení Martina Luthera od jeho vzniku až do současnosti u nás procházeli i vnitřní proměny tohoto společenství a je prvním novodobým pokusem o jejich shrnutí vůbec.

 

Obsah:

Luteránství jako skrytý fenomén českých duchovních a kulturních dějin (Petr Hlaváček)

Luteráni v našich zemích do Bílé hory (Jiří Just)

Luteráni v českých zemích v období protireformace a náboženské tolerance, 1620-1781 (Zdeněk R. Nešpor)

Čeští luteráni 1861-1918: od emancipace k unii (Ondřej Matějka)

Dědictví luterské reformace v Čechách a na Moravě po roce 1918 (Zdeněk R. Nešpor a kol.)

Zusammenfassung

Sdílejte tuto stránku