odborná kniha / monografie
Sunega, Petr

Makroekonomie bydlení

Sunega, Petr. 2002. Makroekonomie bydlení. Podkladová studie ke grantovému projektu GA ČR č. 402/01/0146. Praha: Vysoká škola ekonomická. 34 s. ISBN 80-245-0337-9.

Práce se z pohledu ekonomické teorie věnuje souvislostem mezi průběhem ekonomického cyklu a výkyvy v objemu nově zahájené bytové výstavby, prezentovány jsou některé stock-flow modely vysvětlující závislost mezi objemem bytové výstavby, cenou nového bydlení a dalšími ekonomickými proměnnými. Stručně jsou nastíněny vztahy mezi spotřebním chováním domácností v oblasti bydlení, úvěrovými limity na poskytované hypoteční úvěry a monetární politikou centrální banky. Závěrem jsou stručně charakterizovány základní souvislosti pozorované na trzích s hypotečními úvěry.

Left

Autoři: 
Oddělení: 
Témata: 
bydlení
ekonomie

Right