odborná kniha / monografie
Nešpor, Zdeněk R. a kol. (Andrea Beláňová, Táňa Klementová, Zdeněk Vojtíšek)

Malý slovník českých nekatolických náboženských osobností 20. a 21. století

Nešpor, Zdeněk R. a kol. (Andrea Beláňová, Táňa Klementová, Zdeněk Vojtíšek). 2019. Malý slovník českých nekatolických náboženských osobností 20. a 21. století. Praha: Kalich. 465 s. ISBN 978-80-7017-261-2.

K náboženství se vyjadřuje nebo na ně má vlastní názor skoro každý, aniž by věnoval pozornost, čas a energii hlubšímu studiu. Tím dochází k neporozumění, chybám a jejich opakování prostřednictvím médií. Dokonce i akademičtí pracovníci a veřejní intelektuálové si někdy pletou jednotlivé církve a náboženské směry, špatně zařazují osobnosti k nim se hlásící a podobně. Posláním tohoto slovníku je proto alespoň dílčí náprava: nelze smysluplně diskutovat o náboženství, aniž bychom znali jeho protagonisty a současně rovněž účastníky těchto diskusí.

Předkládaný slovník se časově omezuje na poslední století s akcentem na období od první světové války po současnost. Pro výběr osobností zařazených do slovníku byly důležité dvě skutečnosti, v ideálním případě jejich kombinace: (1.) veřejná, ideálně celospolečenská činnost, známost či význam a (2.) aktivní náboženské působení alespoň na úrovni malého či lokálního (církevního) společenství.

Celkem je do slovníku zařazeno 594 hesel.