odborná kniha / monografie
Nešpor, Zdeněk R. a kol. (Andrea Beláňová, Táňa Klementová, Zdeněk Vojtíšek). 2019. Malý slovník českých nekatolických náboženských osobností 20. a 21. století. Praha: Kalich. 465 s. ISBN 978-80-7017-261-2.

Research on religion has been neglected in Czech academia for a long time, one of the major debts was absence of a biographical encyclopedia of modern religious figures. Such dictionaries are available for all comparable Central European countries, in the Czech case there was at least a dictionary of Roman Catholics. Only the extensive research and analytical work of the team made it possible to publish a more extensive and heuristically more difficult encyclopedia of other religionists.

The present dictionary is limited in time to the last century, with an emphasis on the period from the First World War to the present. Two factors were important for the selection of personalities included in the dictionary, ideally a combination of them: (1) public, ideally social activity, acquaintance or meaning, and (2) active religious activity at least at the level of a small or local (ecclesiastical) community.

A total of 594 entries are included in the dictionary.

 

K náboženství se vyjadřuje nebo na ně má vlastní názor skoro každý, aniž by věnoval pozornost, čas a energii hlubšímu studiu. Tím dochází k neporozumění, chybám a jejich opakování prostřednictvím médií. Dokonce i akademičtí pracovníci a veřejní intelektuálové si někdy pletou jednotlivé církve a náboženské směry, špatně zařazují osobnosti k nim se hlásící a podobně. Posláním tohoto slovníku je proto alespoň dílčí náprava: nelze smysluplně diskutovat o náboženství, aniž bychom znali jeho protagonisty a současně rovněž účastníky těchto diskusí.

Předkládaný slovník se časově omezuje na poslední století s akcentem na období od první světové války po současnost. Pro výběr osobností zařazených do slovníku byly důležité dvě skutečnosti, v ideálním případě jejich kombinace: (1.) veřejná, ideálně celospolečenská činnost, známost či význam a (2.) aktivní náboženské působení alespoň na úrovni malého či lokálního (církevního) společenství.

Celkem je do slovníku zařazeno 594 hesel.

Sdílejte tuto stránku