odborná kniha / monografie
Malý Blažek, Jan, Jana Kubcová, Tomáš Hoření Samec, Anna Vinklárková, Lukáš Houser (eds.). 2023. Manuál participativního bydlení. Brno: Masarykova univerzita. 122 s. ISBN 978-80-280-0476-7. Dostupné z: https://munispace.muni.cz/library/catalog/book/2315.

Nedostupnost bydlení se dotýká stále více obyvatel. Receptem na řešení není jedna konkrétní cesta, ale kombinace různých opatření a vytváření nových forem bydlení. Mezi taková řešení patří i participativní bydlení, v němž obyvatelé spolupracují s dalšími domácnostmi a zapojují se do přípravy a provozu bydlení. Sousedská spolupráce a sdílení některých aspektů bydlení může přinést ekonomické, sociální i ekologické benefity. Participativní bydlení ale není jen o spolupráci sousedů. Z obyvatel se koordinací s dalšími domácnostmi stává jeden z důležitých aktérů výstavby a správy bydlení. Cílem manuálu je pomoci zájemcům realizovat ve spolupráci s dalšími domácnostmi projekt participativního bydlení.

Publikace navazuje na Metodickou příručku participativního bydlení.

Více informací: www.participativnibydleni.cz

Sdílejte tuto stránku