recenzovaný článek
Sunega, Petr, Martin Lux. 2007. „Market-Based Housing Finance Efficiency in the Czech Republic.“ International Journal of Housing Policy 7 (3): 241-273. ISSN 1461-6718.

Cílem statě je prezentace výsledků analýz efektivity financování bydlení v České republice se zvláštním zřetelem na efektivitu zprostředkování. Metodologie provedených výzkumů vycházela z kombinace kvantitativních i kvalitativních šetření mezi poskytovately hypotečních úvěrů a stavebními spořitelnami v České republice.

 

Sdílejte tuto stránku