recenzovaný článek
Maříková, Hana. 2008. „Mateřství, rodina a práce z pohledu matek malých dětí.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 9 (2): 45-55. ISSN 1213-0028.

Článek se zaměřuje na to, jaký význam ve svých životech přikládá zkoumaná skupina matek svému mateřství a rodině a jaký své práci i na to, jak vnímání vztahu mezi prací a rodinou ovlivňuje jejich definování si kombinace těchto sfér života.

 

Sdílejte tuto stránku