recenzovaný článek
Šafr, Jiří, Häuberer, Julia. 2007. „Měření přemosťujícího sociálního kapitálu: Baterie PSK zjišťující odlišnosti v okruhu přátel.“ Data a výzkum - SDA Info 1 (2): 85-108. ISSN 1802-8152.

Představujeme nástroj měření přemosťujícího sociálního kapitálu (PSK) – baterie otázek na odlišnosti v okruhu přátel (CVVM 2007-04). Ověřujeme konvergentní a diskriminační validitu; PSK tvoří tři dimenze: odlišný životní způsob, okrajové skupiny a odlišné zájmy. Škály PSK mají vysokou položkovou reliabilitu. Zkoumáme konstruovanou validitu v SEM pozitivních efektů strukturní dimenze SK (diverzita mezi přáteli) na kulturní (tolerance, důvěra). Uvádíme doporučení pro další použití baterie PSK.

 

Sdílejte tuto stránku