recenzovaný článek
Buchtík, Martin. 2012. „Měření soudržnosti třídního kolektivu: Interdisciplinární přístup.“ Pedagogika 62 (2): 147-176. ISSN 0031-3815. Dostupné z: http://userweb.pedf.cuni.cz/wp/pedagogika/files/2013/08/Pedag_13_2_M%C4%9B%C5%99en%C3%AD_Bucht%C3%ADk.pdf.

článku je představen desetipoložkový index měřící soudržnost třídního kolektivu, přičemž je kladen důraz na proces jeho vytváření. Nejprve je představen interdisciplinární kontext zkoumání sociální koheze a také pojetí různých autorů. Na základě zvoleného multidimenzionálního přístupu Adea Kearnse a Raye Forresta byla sestavena robustní baterie čítající 31 položek, které byly dotazovány v rámci dotazníkového šetření na jednom z pražských gymnázií (n = 465). Na základě analýzy dat s využitím konformační faktorové analýzy byla ověřena platnost modelu a následně sestaven zkrácený desetipoložkový index. V závěrečné části článku je na základě statistických analýz a teoretických východisek diskutována reliabilita, vnější a vnitřní validita tohoto indexu.

Left

Témata: 
metodologie výzkumu
Sdílejte tuto stránku