jiná publikace
Vinopal, Jiří a kol. 2015. „Metodika dlouhodobého monitorování subjektivní kvality pracovního života v České republice.“ Certifikovaná metodika. Projekt „Proměny kvality pracovního života“, TAČR, 2014–2015, TD020046. (Certifikovaná metodika) Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/23606/Metodika_dlouhodobeho_monitorovani_subjektivni_kvality_pracovniho_zivota_v_CR.pdf.

Left

Témata: 
práce
Sdílejte tuto stránku