kapitola v knize / monografii
Vinopal, Jiří. 2006. „Metodologické aspekty zkoumání kvality pracovního života.“ Pp. 185-192 Čadová, Naděžda, Miloš Paleček (eds.). Jak je v Česku vnímána práce. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 228 s. ISBN 80-7330-103-2.

Kapitola shrnuje metodologické aspekty projektu zkoumání kvality pracovního života, který byl ve spolupráci SOÚ a VÚBP realizován v roce 2006. Nastiňuje dlouhodobou koncepci vytvoření indikátoru subjektivní kvality pracovního života a v tomto rámci také definuje téma zkoumání a předvádí operacionalizaci předmětu výzkumu do systému souvisejících oblastí.

Součást publikace: 
2006
Čadová, Naděžda, Miloš Paleček (eds.)

Left

Témata: 
metodologie výzkumu
práce
veřejné mínění
Sdílejte tuto stránku