kapitola v knize / monografii
Nešpor, Zdeněk R. 2020 (vyšlo 2021). „Metropole náboženské plurality. Sekularizace a budování nekatolických církevních struktur v meziválečné Praze.“ Pp. 105-116 in. Documenta Pragensia 39. Praha: Archiv hl. m. Prahy. ISBN 978-80-86852-90-4.

Left

Témata: 
náboženství a religiozita
Sdílejte tuto stránku