odborná kniha / monografie
Kostelecký, Tomáš, Daniel Čermák. 2004. Metropolitan Areas in the Czech Republic - Definitions, Basic Characteristics, Patterns of Suburbanisation and Their Impact on Political Behaviour. Sociologické studie / Sociological Studies 04:03. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 57 s. ISBN 80-7330-064-8.

Tato studie je zaměřena na první fázi výzkumu politických změn v metropolitních oblastech v České republice prováděného v rámci projektu International Metropolitan Observatory (IMO). V první části autoři studie zkoumají, jak se metropolitní oblasti definují. Vzhledem k tomu, že v současné době neexistuje žádná oficiální definice metropolitních oblastí v České republice, kritéria pro jejich vymezení byla sestavena na základě stávajících definic metropolitních oblastí v jiných zemích, které se podílejí na projektu IMO, a s využitím dostupných údajů. Z uplatnění těchto kritérií na Českou republiku vzešlo ‚provizorní' vymezení čtyř metropolitních oblastí v zemi obklopujících Prahu, Brno, Plzeň a Ostravu.

Sdílejte tuto stránku