recenzovaný článek
Lux, Martin, Martina Mikeszová. 2009. „Mezi-krajské a vnitro-krajské rozdíly v dostupnosti tržního nájemního bydlení.“ Urbanismus a územní rozvoj 12 (4): 46-48. ISSN 1212-0855.

Článek se zaměřuje na analýzu regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti nájemního bydlení v ČR. Analýza využívá novou metodiku měření, jež se vypořádává s nevyužitelností výběrových šetření pro regionální členění. Cílem je zjistit, zda se nerovnosti ve finanční dostupnosti nájemního bydlení mezi regiony a mezi různými typy domácností zaměstnanců v letech 2000–2007 zvyšovaly, nebo snižovaly.

Sdílejte tuto stránku