popularizační článek
Krejčí, Jindřich

Mezinárodní komparace jako základní sociologická metoda