jiná publikace
Simonová, Natalie. 2007. „Mezinárodní konference Expected and Unexpected Consequences of the Educational Expansion, Monte Verità, Ascona, Lago Maggiore, Švýcarsko, 8.–13. 7. 2007.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 43 (5): 1080-1081. (zpráva z akce)

Zpráva pojednává o mezinárodní konferenci s názvem „Očekávané a neočekávané důsledky vzdělanostní expanze“, kterou ve dnech 8. až 13.7. 2007 uspořádali dr. Andreas Hadjar a prof. Rolf Becker z Abteilung Bildungssoziologie z Universität Bern ve spolupráci s Centro Stefano Franscini (CSF) a Swiss State Secretariat for Education and Research (SER). Konference byla věnována vlivu expanze vyššího vzdělávání na vzdělanostní nerovnosti, úroveň kvalifikace, znalostí či politické gramotnosti atd.

The text gives information about the international conference “Expected and Unexpected Consequences of the Educational Expansion“, organised between 8th and 13th July 2007 by dr. Andreas Hadjar and prof. Rolf Becker from Abteilung Bildungssoziologie at Universität Bern in collaboration with Centro Stefano Franscini and Swiss State Secretariat for Education and Research. It focused on the consequences of higher education expansion on educational inequalities, qualification and knowledge level, political literacy etc.

Sdílejte tuto stránku