kapitola v knize / monografii
Krejčí, Jindřich, Johana Chylíková. 2012. „Mezinárodní sociálněvědní komparativní výzkum a Česká republika.“ Pp. 183-205 in Krejčí, Jindřich, Yana Leontiyeva (eds.). Cesty k datům. Zdroje a management sociálněvědních dat v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 470 s. ISBN 978-80-7419-111-4.

Text upozorňuje na důležitost mezinárodního komparativního výzkumu v sociálních vědách a předkládá seznam mezinárodních šetření, kterých se zúčastnila Česká republika. Autoři poskytují čtenářům základní informace ke každému uvedenému výzkumnému projektu a nabízí čtenářům velmi obsáhlý přehled mezinárodních komparativních šetření ve formě tabulek.

Součást publikace: 
Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy