kapitola v knize / monografii
Nešpor, Zdeněk R.

Meziválečné sociologické výzkumy pražské chudiny