recenzovaný článek
Bernard, Josef

The Migration of Researchers from Central Europe during the Transition Period

Bernard, Josef. 2008. „The Migration of Researchers from Central Europe during the Transition Period.“ Sociológia 40 (3): 191-214. ISSN 0049-1225.

Článek se zabývá analýzou migrace vědců z postsocialistické střední Evropy do USA v kontextu diskuse o různých přístupech k jevu "brain drain" a jeho formám. V článku je porovnán rozsah a struktura migrace ze střední Evropy do USA s rozsahem a strukturou migrace ze západní Evropy do USA za pomoci několika rozsáhlých datových souborů.