odborná kniha / monografie
Lux, Martin

Mikroekonomie bydlení

Lux, Martin. 2002. Mikroekonomie bydlení. Podkladová studie ke grantovému projektu. Praha: Vysoká škola ekonomická. 34 s. ISBN 80-245-0337-9.

Studie se specializuje na teoretický popis fungování bytového trhu a popisuje specifika bydlení jako zboží. Pomocí teoretické ekonomické analýzy analyzuje dopady vybraných nástrojů bytové politiky na bytový trh. Práce využívá rozsáhlých zahraničních zdrojů k dané tématice a slouží zvláště ke studijním účelům.
 

Left

Oddělení: 
Témata: 
bydlení
ekonomie
veřejná politika

Right