Stáhnout PDF (33.327125 MB)
impaktovaný článek
Fialová, Kamila, Martina Mysíková

The Minimum Wage: Labor Market Consequences in the Czech Republic

Fialová, Kamila, Martina Mysíková. 2009. „The Minimum Wage: Labor Market Consequences in the Czech Republic.“ Finance a úvěr / Czech Journal of Economics and Finance 59 (3): 255-274. ISSN 0015-1920. Dostupné z: http://journal.fsv.cuni.cz/mag/article/show/id/1159.

Studie kvantifikuje vliv minimální mzdy na trh práce v České republice. Za použití dat za období 1995–2004 je odhadován vliv minimální mzdy upravené o regionální mzdový rozdíl na regionální nezaměstnanost. Následně za použití individuálních dat z let 2004/2005 analyzujeme zvýšení minimální mzdy a odhadujeme pravděpodobnost zaměstnanosti pracovníků, jejichž mzda je na úrovni či blízko nové minimální mzdy.