kapitola v knize / monografii
Mansfeldová, Zdenka. 2007. „Ministers and Cabinet Decision-Making.“ Pp. 151-165 in Blondel, Jean, Ferdinand Miller-Rommel, Darina Malová (eds.). Governing New European Democracies. Houndmills, Basingstoke, New York: Palgrave . 256 s. ISBN 1-4039-9404-8.

Kapitola analyzuje charakter vládního kabinetu jako orgánu, který přijímá rozhodnutí. Ministři plní dva hlavní úkoly, které mohou být do určité míry protikladné. Zaprvé, kromě ministra bez portfeje a předsedy vlády, vedou rezortní ministerstvo a musí se zabývat záležitostmi v jeho kompetenci a hájit jeho zájmy. Za druhé, jsou členy vládního kabinetu, který rozhoduje jako kolektivní orgán a musí tudíž přispívat k řešení problémů, které se týkají celé vlády.

 

Left

Oddělení: 
Témata: 
politika (a postoje k politice)
veřejná politika
Sdílejte tuto stránku