recenze publikace
Nešpor, Zdeněk R.

Miroslav Tížik: K sociologii novej religiozity. Podoby zmeny náboženského života v 20. storočí