kapitola v knize / monografii
Kolářová, Marta. 2011. „Místo závěru: hodnoty, struktura a životní styl postsocialistických hudebních subkultur mládeže.“ Pp. 201-242 in Kolářová, Marta (ed.). Revolta stylem. Hudební subkultury mládeže v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 264 s. ISBN 978-80-7419-060-5.

Závěrečná kapitola komparuje jednotlivé subkultury z hlediska hodnot a politizace subkultur, vztahu k mainstreamové kultuře, vnitřní diferenciaci subkultur a alternativnímu životnímu stylu. Hledá také odpověď na otázku, nakolik jsou české hudební subkultury mládeže tradiční či postsubkulturní a jakými specifiky se v postsocialistické společnosti vyznačují.

 

Součást publikace: 
Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy