recenzovaný článek
Hašková, Hana, Zamykalová, lenka. 2006. „Mít děti? Co je to za normu? Čí je to norma?“ Biograf 13 (40-41): 3-53. ISSN 1211-5770.

V článku autorky analyzují, jakými způsoby je ustavována, udržována a narušována ab/normalita bezdětnosti a normativita rodičovství. Za tímto účelem provádějí analýzu diskurzů, která čerpá z 60 problem-centered rozhovorů s bezdětnými muži a ženami třech věkových kategorií a z internetových diskuzí mezi rodiči a bezdětnými. Rozhovory i internetové diskuze jsou zaměřeny na téma rodičovství, bezdětnosti a neplodnosti.

Sdílejte tuto stránku