recenzovaný článek
Hašková, Hana, Zamykalová, lenka

Mít děti? Co je to za normu? Čí je to norma?

Hašková, Hana, Zamykalová, lenka. 2006. „Mít děti? Co je to za normu? Čí je to norma?“ Biograf 13 (40-41): 3-53. ISSN 1211-5770.

V článku autorky analyzují, jakými způsoby je ustavována, udržována a narušována ab/normalita bezdětnosti a normativita rodičovství. Za tímto účelem provádějí analýzu diskurzů, která čerpá z 60 problem-centered rozhovorů s bezdětnými muži a ženami třech věkových kategorií a z internetových diskuzí mezi rodiči a bezdětnými. Rozhovory i internetové diskuze jsou zaměřeny na téma rodičovství, bezdětnosti a neplodnosti.