recenzovaný článek
Nešpor, Zdeněk R. 2011. „Mizení náboženství z veřejného prostoru. Kostely, kaple, modlitebny a fary Německé evangelické církve.“ Lidé města / Urban People 13 (3): 397-441. ISSN 1212-8112.

Studie analyzuje proces likvidace Německé evangelické církve v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, čtvrté největší české církve, v období po druhé světové válce z perspektivy osudů příslušných církevních náboženských budov.

Sdílejte tuto stránku